Cliënten geven SOVAK feedback

Wat vinden cliënten van de kwaliteit van de zorg die SOVAK biedt?

Een eerste reactie van bestuurder Ad van de Laar:

“Eind 2016 is er onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid bij SOVAK. Uit de rapportage blijkt dat cliënten in 2016 net iets meer tevreden zijn dan bij de vorige meting in 2013. Het verschil wijst op een licht hogere waardering voor wonen bij SOVAK.
Anders dan voorgaande jaren is ook gekeken naar dagbesteding en de Buitenschoolse Opvang. Beide scoorden prima, met wel een heel mooie score van 8.3 voor de BSO. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Het rapport laat ons ook zien dat we op (schoonmaak)onderhoud en continuïteit van zorg en begeleiding nog wel wat moeten verbeteren. Een mooie uitdaging voor 2017!”

De cliëntenraad over het rapport:

De Cliëntenraad heeft mee geholpen bij het opstellen van de vragen voor het Cliënttevredenheidsonderzoek. Dat doen we omdat het belangrijk is dat er naar de cliënten geluisterd wordt, juist nu dit onderzoek is gehouden rond het moment van de organisatieverandering.
De uitkomst van het onderzoek is in de deelraad cliënten en in de deelraad cliëntvertegenwoordigers besproken. In onze gezamenlijke vergadering van april gaan we er nog een keer met elkaar over van gedachten wisselen. De vragen en opmerkingen die uit deze bespreking komen, bespreken we dan met de Raad van Bestuur. Op deze manier wordt de mening van de cliënten en hun vertegenwoordigers serieus genomen.

Meer weten?

Klik hier voor het volledige rapport.
Klik hier voor de samenvatting.
Klik hier voor de makkelijk-lezen versie.

Aan de slag

Voor de teams en hun coaches zijn Kwaliteit-Verbeter-Kaarten beschikbaar per locatie of per cluster van locaties. De medewerkers gaan over de uitkomsten in gesprek met de cliënten en hun vertegenwoordigers. Samen bepalen zij welke verbeterpunten aangepakt worden, door wie, wanneer en hoe. Deze verbeteracties komen in het werkplan te staan. Zo garanderen we dat ieder team elk kwartaal bekijkt wat gedaan is en wat daarvan het resultaat is.

Het onderzoek is uitgevoerd door Buntinx, training en consultancy.

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.